top of page

Meeting Rooms HI

Knokke

Meeting room

In dit project werden de vroegere – eerder formele – vergaderzalen opnieuw ingericht. Het resultaat zijn gezellige en efficiënte ontmoetingsplaatsen, verspreid over het bedrijf.

Zo werd er in één ruimte geopteerd voor een uitgelicht spanplafond, aangevuld met een zwart Stoal-plafond boven de vergadertafel. De vlotte toegankelijkheid en akoestische absorptie waren hierbij cruciaal. Aanvullende verlichting? Daar zorgen de 48V Tracks met D-Tubes voor!

In deze informelere vergaderzones werd geopteerd voor micro-geperforeerde tegels. Deze zorgen namelijk voor sterk toegenomen akoestische absorptie.

Zwarte 48V Tracks in opbouw accentueren de hoge vergadertafel. Richtbare D-Tubes en pendel-Tubes zorgen voor de juiste lichtsfeer.


 

Dans ce projet, les anciennes salles de réunion − plutôt formelles − ont été réaménagées. Le résultat est un ensemble de lieux de rencontre accueillants et efficaces, répartis dans toute l’entreprise.

Dans une salle, par exemple, on a choisi un plafond tendu saillant, complété par un plafond Stoal noir au-dessus de la table de conférence. La facilité d’accès et l’absorption acoustique étaient ici cruciales. Éclairage supplémentaire ? Il est fourni par les 48V Tracks avec D-Tubes !

Pour ces zones de réunion plus informelles, on a choisi des carreaux microperforés, qui permettent d’augmenter considérablement l’absorption acoustique.

Des 48V Tracks noirs mettent en valeur la table de conférence haute. Les tubes D orientables et les Tubes pendentifs permettent de créer l’ambiance lumineuse adéquate.
Gebruikte producten

Bekijk de volledige referentielijst!

bottom of page