top of page

Multi-purpose Rooms CA

Torhout

Varia

Naast kantoren en werkruimtes zijn er in een groot kantoorgebouw ook enkele recreatieve/multifuntionele ruimtes nodig. Deze kunnen gebruikt worden als refter, evenementruimte, display ruimte...

Om de multifuncionele ruimtes van deze klant zo flexibel mogelijk te houden werd er gewerkt met Skivn (S, M en L) in de ene ruimte en Linear (1 en 2) in de andere. Deze verlichtingsarmaturen zijn perfect voor alle mogelijke toepassingen van de ruimte.

Beide ruimtes werden door de klant voorzien van een bar/keuken. Om deze extra te accentueren en een luxe uitstraling te geven kozen wij ervoor om met de Stoal PET-baffles te werken. De PET-baffles werden met grote tussenruimtes naast elkaar geplaatst, om het open gevoel van de ruimte te behouden.

 

En plus des bureaux et des espaces de travail, un grand immeuble de bureaux a également besoin de quelques espaces récréatifs/multifonctionnels. Ils peuvent être utilisés comme réfectoires, espaces événementiels, zones d'exposition, etc.

Pour que les espaces multifonctionnels de ce client soient aussi flexibles que possible, Skivn (S, M et L) a été utilisé dans un espace et Linear (1 et 2) dans l'autre. Ces appareils d'éclairage sont parfaits pour toutes les utilisations possibles de l'espace.

Les deux espaces ont été équipés d'un bar/cuisine par le client. Pour les accentuer et leur donner un aspect luxueux, nous avons choisi de travailler avec les déflecteurs Stoal PET. Les baffles PET ont été placés côte à côte, avec de grands espaces entre eux, afin de préserver l'impression d'ouverture de l'espace.

Gebruikte producten

Bekijk de volledige referentielijst!

bottom of page