top of page

Office MC

Ruiselede

Office

Bij een modern kantoor hoort natuurlijk een even strak en modern plafond. In de vergaderzaal werd er gebruik gemaakt van combinatie OsCaar en D-Tube Leon. Deze twee armaturen zijn de perfecte samenhang van modern en functioneel. Dit wil zeggen dat ze zorgen voor voldoende licht tijdens vergaderingen en daarnaast dragen ze ook bij aan de esthetische waarde van de ruimte.


In de kantoorruimte wordt gewerkt met onze Frost basis verlichting en dit in combinatie met de D-Tube Leon accentverlichting. Onze Frost is een krachtige armatuur met een hoog rendement. Ideaal dus voor een aangename werkomgeving.

 

Un bureau moderne exige naturellement un plafond tout aussi élégant et moderne. Dans la salle de conférence, on a utilisé la combinaison OsCaar et D-Tube Leon. Ces deux luminaires sont la combinaison parfaite du moderne et du fonctionnel. En d'autres termes, ils fournissent une lumière suffisante pendant les réunions et contribuent également à la valeur esthétique de la pièce.


Le bureau fonctionne avec notre éclairage de base Frost et celui-ci combiné avec l'éclairage d'accentuation D-Tube Leon. Notre Frost est un luminaire puissant à haut rendement. Idéal pour un environnement de travail agréable.

Gebruikte producten

Bekijk de volledige referentielijst!

bottom of page