top of page

Office TR

Damme

Office

In het geval van dit project koos de klant vanaf het prille begin resoluut voor een strakke industriële look.

Door de Stoal-tegels in akoestische eilanden te integreren, de plafondhoogtes aan te passen, Mesh-perforaties te combineren met de micro-perforaties en door de betonnen gewelven zichtbaar te laten, slaagde de architect hier wonderwel in.

De Stoal 48V Tracks lopen over de verschillende plafondtypes heen, en zorgen waar nodig voor het juiste werk- of sfeerlicht.

 

Dès le début de ce projet, le client a résolument choisi un look rigoureusement industriel

En intégrant les dalles Stoal dans des îlots acoustiques, en adaptant les hauteurs de plafond, en combinant les perforations Mesh avec les microperforations et en laissant les voûtes en béton exposées, l’architecte a admirablement réussi dans cette mission.

Les Stoal 48V Tracks traversent différents types de plafond, fournissant l’éclairage de travail ou d’ambiance adéquate, là où elle est requise.

Gebruikte producten

Bekijk de volledige referentielijst!

bottom of page